Dynamics of Life

Onze website is onder constructie

Dynamics of Life is opgericht om levenskracht, verbinding en creativiteit te bevorderen in organisaties. Wij nodigen mensen uit om vanuit authenticiteit en innerlijk weten in beweging te komen en in verbinding met zichzelf en anderen te zijn.

Wij werken vanuit een biocentrische visie op leiderschap, management en organisatieontwikkeling, die de dynamiek van het leven centraal stelt. Het leven is een dans van continue verandering. Biocentrisch leiderschap stimuleert en incorporeert de vitale belangen van alle stakeholders en draagt daarmee bij aan de effectiviteit, het voortbestaan en de toekomst van organisaties en bedrijven.

info@dynamicsoflife.nl